VDO Guestbook

SelfiGreeting – บริการเก็บคำอวยพรผ่านวีดีโอและการเขียนคำอวยพรบน iPad Pro – VDO Guestbook

บริการ SelfiGreeting คือวิวัฒนาการของสมุดอวยพรและสมุดอวยพรดิจิตอล ที่พัฒนาขึ้นมาจากความเชื่อของพวกเรา